KARTOTEKA
PODOPIECZNYCH
I PRACOWNIKÓW

PLANOWANIE
I ROZLICZANIE
CZASU PRACY

ROZLICZENIA
ZA USŁUGI
I FAKTUROWANIE

ZESTAWIENIA
ORAZ
ANALIZA DANYCH

BEZPIECZNY
DOSTĘP
PRZEZ INTERNET


Kartoteka podopiecznych oraz pracowników ma kluczowe znaczenie dla każdej placówki.
System Domum9000 umożliwia prowadzenie tych kartotek w wersji elektronicznej. Wykorzystanie internetu sprawia, że kartoteki mogą być dostępne nie tylko na terenie placówki ale i poza nią. Pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia, mogą aktualizować dane bezpośrednio z domu (lub pokoju) podopiecznego. Wystarczy dowolne urządzenie typu tablet lub smartfon z odpowiednią przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

Wspomniane wyżej kartoteki posiadają prosty mechanizm wyszukiwania ułatwiający dostęp do wybranych kartotek, aktualnych oraz archiwalnych. System rejestruje zmiany dokonywane w kartotekach oraz umożliwia przeglądanie historii tych zmian.
Kartoteki uzupełnione są informacjami o czasie pracy pracowników, wykonanych usługach, planowanych zadaniach i wielu innych.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji DEMO oraz do zapoznania się z listą oferowanych funkcji dostępną w cenniku.


Program pomaga planować czas pracy pracowników.
Na przykład jeśli zachodzi potrzeba podania leku lub przeprowadzenia zabiegu u podopiecznego, program pozwala na przypisanie tej czynności konkretnej osobie. Zadania mogą być łatwo przekazane innej osobie jeśli ta akurat zachorowała lub nie może przyjść w wyznaczonym czasie. Program powiadamia o kolizjach w sytuacji gdy tej samej osobie przypisano kilka nakładających się czasowo zadań.

Program Domum9000 oferuje jeden z najtańszych systemów rejestracji czasu pracy. Wystarczy, że w recepcji placówki zostanie zainstalowany ekran oraz komputer z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych (koszt rynkowy czytnika to około 150zł). Karty dostępowe dla pracowników mogą być wydrukowane za pomocą standardowej drukarki. Całość przypomina system ewidencji pasażerów stosowany na lotniskach. Ponadto, na ekranie może być pokazywana multimedialna prezentacja placówki (Wirtualna Tablica Informacyjna) w czasie kiedy system nie rejestruje przyjść ani wyjść pracowników.
Dane z rejestru czasu pracy stanowią podstawę do rozliczeń godzin pracy pracowników.


Program Domum9000 uwzględnia indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.
Każdy podopieczny jest rozliczany na podstawie wybranych przez siebie świadczeń. Może to być na przykład: opieka całodobowa na terenie placówki, opieka doraźna w domu, zabiegi rehabilitacyjne, zapewnienie środków ochrony zdrowia i inne. Rozliczenia z podopiecznymi mogą obejmować też dodatkowe usługi oraz towary. Na przykład: wizyty u fryzjera lub zakup codziennej prasy.

System rozlicza usługi oraz wystawia faktury automatycznie. Mechanizm odpowiadający za rozliczanie jest elastyczny. Uwzględnia upusty, wyrównania oraz zmienne ceny usług.

Faktury mogą zawierać znak graficzny placówki (np: logo) oraz dodatkowe informacje pochodzące z programu.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji DEMO oraz do zapoznania się z listą oferowanych funkcji dostępną w cenniku.


Program dostarcza całej gamy zestawień.
Nowe zestawienia są dodawane w miare rozwoju programu. Wbudowana wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć potrzebne zestawienie, szukając według kategorii danych lub słowa kluczowego. Można szybko wyświetlić wszystkie zestawienia dotyczące np: Pracowników a następnie zawęzić kryterium do słowa kluczowego "urlop". Zostaną wyświetlone tylko te zestawienia które dotyczą urlopu pracowników.

Historia Zestawień umożliwia pobieranie plików zestawień wygenerowanych w przeszłości. Można w ten sposób analizować zmiany w raportach tworzonych np: raz w miesiącu lub raz w roku. Pliki zestawień mogą być zapisywane na dysku lokalnym a także przesyłane w formie załączników poczty elektronicznej.
Zestawienia w systemie Domum9000 dotyczą wszystkich ważniejszych modułów programu, w tym: pracowników (np: wydruki czasu pracy), podopiecznych (np: wydruki zadań), placówek (np: wydruki wolnych pokoi) i wielu innych.


Program nie wymaga instalacji ani pomocy wykwalifikowanego informatyka.
Działa podobnie jak internetowe konto bankowe, wykorzystując przy tym podobne technologie i poziom zabezpieczeń.
Jest dostępny za pośrednictwem smartfona, tabletu, laptopa oraz komputera stacjonarnego. Wszędzie tam gdzie jest dostępna sieć internet.

Kadra kierownicza placówki może mieć dostęp do danych z każdego miejsca na świecie.
Pracownik placówki (np: opiekun) może wprowadzać dane bezpośrednio z pokoju lub domu podopiecznego, oszczędzając w ten sposób czas potrzebny na przepisywanie tych danych.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji DEMO oraz do zapoznania się z listą oferowanych funkcji dostępną w cenniku.

KORZYŚCI

Pewność i zaufanie

System Domum9000 pomaga spełniać oczekiwania podopiecznych. Nadzoruje czynności związane z usługami świadczonymi przez placówkę. Przypomina o zaplanowanych zadaniach i nadchodzących terminach. Ostrzega o możliwych konfliktach i interakcjach. Dzięki temu podopieczni otrzymują świadczenia na czas a ryzyko pomyłek jest minimalizowane.

Te i inne udugodnienia systemu przyczyniają się do wzrostu zaufania podopiecznych do placówki oraz świadczonych przez nią usług.

Konto podopiecznego

W systemie Domum9000 istnieje możliwość udostępnienia części informacji rodzinie podopiecznego lub samemu podopiecznemu. Za pośrednictwem indywidualnego konta, utworzonego przez uprawnionych pracowników placówki, podopieczny (lub jego rodzina) zyskuje wgląd do wybranych elementów kartoteki. W ten sposób można na przykład przeglądać zaplanowane zabiegi jak również śledzić historię płatności za wykonane usługi.

Korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne. Indywidualne konto może być utworzone na wniosek i za zgodą podopiecznego.

Wirtualna Tablica Informacyjna

Jeśli placówka dysponuje ekranem (np dużym telewizorem) to za pośrednictwem Wirtualnej Tablicy Informacyjnej może na przykład informować podopiecznych o jadłospisie, zaplanowanych atrakcjach lub innych wydarzeniach z życia placówki.

System Domum9000 oferuje techniczną możliwość umieszczenia odnośnika do Wirtualnej Tablicy Informacyjnej na stronie internetowej placówki. W ten sposób podopieczni, ich rodziny a także zainteresowane osoby zyskują dostęp do multimedialnej prezentacji placówki.

Niższe koszty - wyższa jakość usług

System pomaga planować zadania i czas pracy. Dzięki temu, personel zawsze wie co robić a podopieczni otrzymują właściwe świadczenia w terminie. Lepsza organizacja czasu pracy to niższy koszt prowadzenia placówki.

Szczegółowe zestawienia pozwalają efektywniej zarządzać zasobami placówki. Na przykład placówki świadczące opiekę całodobową, mogą z dużym wyprzedzeniem oferować wolne miejsca osobom oczekującym. Mogą też lepiej dopasować świadczone usługi do potrzeb podopiecznych.

Kontrola i bezpieczeństwo danych

Każda, nawet najmniejsza modyfikacja danych zostawia swój ślad w historii rekordów. Dyrektor oraz kadra kierownicza placówki ma dostęp do tej historii. Może łatwo sprawdzić kto i kiedy zmienił dany fragment informacji.

Dane są przechowywane w strzeżonym centrum obliczeniowym, poza placówką. W ten sposób oszczędza się miejsce potrzebne dla serwerowni na terenie placówki. Profesjonalne centrum obliczeniowe z którego korzysta system, posiada własne zasilanie a także specjalne zabezpieczenia na wypadek kradzieży, pożaru czy zalania.

Prestiż i nowoczesność w zgodzie z prawem

Jednym z elementów systemu jest Wirtualna Tablica Informacyjna. Jest to multimedialna prezentacja, przeznaczona do wyświetlania na ekranie zainstalowanym na terenie placówki, np. w recepcji. Jeśli placówka posiada taki ekran, to możliwe staje się prezentowanie aktualnych informacji wprost z systemu Domum9000. Wirtualna Tablica Informacyjna jest częścią systemu rejestracji czasu pracy. Na jednej z kart można wyświetlać listę obecności pracowników wraz z ich zdjęciami. Dzięki temu można poprawić wizerunek placówki oraz nadać jej przyjazny charakter.

Operator systemu Domum9000 korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej i dokłada wszelkich starań aby wszystkie funkcje systemu działały zgodnie z prawem. Operator systemu jest zarejestrowany w Information Commissioner's Office (brytyjski odpowiednik Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) i posiada uprawnienia do przetwarzania danych osobowych oraz medycznych.

Dostępność informacji

Wygląd poszczególnych elementów programu został starannie przemyślany. Użytkownik nie czuje się zagubiony w gąszczu informacji ponieważ program prezentuje tylko to co jest aktualnie najważniejsze. Zastosowanie szerokich przycisków, wysokich wierszy tabel oraz przestronnych formularzy ułatwia pracę z programem.

System Domum9000 został zaprojektowany z myślą o urządzeniach przenośnych takich jak tablet lub smartfon. Pracownik korzystający z takiego urządzenia w terenie, ma taki sam dostęp do gromadzonych informacji jak osoba pracująca na komputerze stacjonarnym w placówce. Dzięki temu możliwe staje się wprowadzanie danych bezpośrednio z domu (lub pokoju) podopiecznego. Oszczędza się w ten sposób czas potrzebny na przepisywanie danych do komputera po wykonaniu zadania. Przy okazji redukuje się możliwości pomyłek.

Konto Pracownika

Wszyscy pracownicy placówki mogą mieć własne konto w systemie Domum9000. Osoby nie posiadające specjalnych uprawnień, np: do wprowadzania danych o podopiecznych, mogą korzystać z następujących funkcji programu:
  • wysyłanie i odbieranie wiadomości w wewnętrznym systemie korespondencji
  • dostęp do listy zaplanowanych zadań
  • dostęp do własnej historii czasu pracy (w tym przepracowanych godzin, nieobecności i spóźnień)
  • dostęp do swoich informacji osobowych przechowywanych w systemie

Wirtualny Asystent

System Domum9000 oferuje pomoc w miejscu w którym jest najbardziej potrzebna. Wirtualny Asystent to panel przeznaczony do wyświetlania ważnych komunikatów i treści pomocy dotyczącej poszczególnych elementów programu. Przydatny zwłaszcza podczas wypełniania formularzy, ponieważ treść pomocy prezentowana jest automatycznie po prawej stronie edytowanego pola.

Każdy użytkownik ma realny wpływ na rozwój systemu. Za pomocą Wirtualnego Asystenta oraz formularza kontaktowego można zgłaszać sugestie na temat rozbudowy programu.